OVER DORPSBELANGEN


Van oudsher is dorpsbelang de spreekbuis van het dorp richting de gemeente. De rol is de afgelopen jaren verbreed. De gemeente verwacht steeds meer van haar burgers, en dorpen nemen ook vaker zelf het initiatief. 

 

Wat zijn de belangrijkste rollen van dorpsbelangen Ezinge?

 

Vertegenwoordigt de stem van het dorp naar de gemeente. 

 

Verbindt verschillende initiatieven en verenigingen.

 

Volgt de ontwikkelingen in belang van het dorp, denk bijvoorbeeld aan de energietransitie en woonvisies. En deelt deze kennis. 

 

Ondersteunt zo mogelijk initiatieven in het belang van het dorp. 

 

 

Heb je een vraag over een van deze onderwerpen? Of wil je zelf een initiatief opstarten in het dorp? Laat het ons weten!

 

 

Het bestuur,

 

Mia de Jong, voorzitter

Joke Buist, secretaris

Sweis Ubels, penningmeester

Gerda Rutgers Kits, bestuurslid

Onno Broeksma, bestuurslid

Siemon van der Laan, bestuurslid

Thierry Wiersma, bestuurslid