Welkom

Goedendag,

 

Welkom bij Dorpsbelangen Ezinge !

 

Wij willen u zoveel mogelijk informeren over zaken die Ezinge, en dus u, aangaan.

Heeft u opmerkingen, wilt u meer over een onderwerp weten of heeft u suggesties, dan horen wij dit graag.

 

Het liefst via email, maar u kunt natuurlijk ook één van de bestuursleden vragen.


Paddepoelsterbrug terug,  bericht 10   (dd. 13/4 2019)

Dag allemaal, 

Er zit enige beweging in de situatie met betrekking tot de Paddepoelsterbrug! Graag wijzen wij u in dit bericht op de mogelijkheid om een enquete over fietsen in de gemeente Groningen in te vullen. Daarnaast zijn we natuurlijk blij dat gedupeerden zich nog steeds bij ons melden. Inmiddels zijn dat er meer dan 750, dank daarvoor! Reageren kan nog steeds, hoe meer hoe beter: brugterug@gmail.com , dank alvast. 

Wat is er intussen gebeurd?

1. Voorafgaande aan het bestuurlijk overleg tussen Rijk, Provincie en de 3 gemeenten over de brug op 3 april hebben verschillende belangenorganisaties zich tot de verantwoordelijke bestuurders gewend. Onder meer  de Fietsersbond, Wandelnet, Regiomarketing Middag-Humsterland, Groninger Landschap en Brugterug hebben hun zorgen over het uitblijven van spoedig herstel van de verbinding op de korte termijn geuit en zorgen over het mogelijk helemaal verdwijnen van de verbinding op de lange termijn. 

2. Rijkswaterstaat (RWS) stond op het standpunt dat zij de bestaande brug niet terug wil plaatsen. Aanvankelijk op grond van de kosten van reparatie en terugplaatsing, later met het argument van de veiligheid.  Brugterug heeft in haar brief aan de bestuurders (zie bijgaand) laten zien dat de onderbouwing van de argumenten niet klopt. Terugplaatsing van de brug kost minder dan de alternatieve oplossingen die RWS voorstelt en wat RWS heeft aangevoerd over de onveiligheid is niet in overeenstemming met de feiten en die onveiligheid blijkt ook niet uit hun eigen rapporten over de vaarweg.

3. De media hebben veel aandacht besteed aan het bestuurlijk overleg, zowel in aanloop daar naar toe als na afloop.

4. De uitkomst van het bestuurlijk overleg is dat reparatie en terugplaatsing van de huidige brug als mogelijke oplossing weer op tafel ligt. Brugterug heeft de bestuurders gevraagd de verschillende oplossingen voor de korte termijn: noodbrug, pontje, alternatieve routes en herstel van de huidige brug naast elkaar te zetten en op een eerlijke en transparante wijze met elkaar te vergelijken, om draagvlak te creëren voor welk besluit dan ook.  

5. Op 9 april was er een geslaagd Brugterug café, verslag daarvan is te vinden op onze Facebook pagina (zie hierna).

NB. De reacties vanuit de verschillende overheden op onze zienswijze en klacht zijn ronduit teleurstellend. Gemeente Groningen en Provincie Men verschuilen zich achter de argumenten van RWS (die dus niet blijken te kloppen) en kiezen geen eigen positie ten behoeve van hun inwoners en weggebruikers. Het bestuurlijk overleg van 3 april lijkt in de standpunten enige beweging te hebben gebracht.      

Hoe nu verder?

1. In het bestuurlijk overleg is afgesproken dat er deze maand nog een besluit genomen wordt over de oplossing voor de korte termijn: het door RWS toegezegde tijdelijk herstel van de oeververbinding vóór de zomer. De uitkomst daarvan zullen we moeten afwachten.

2. De gemeente had binnen 4 maanden na de stremming een verkeersbesluit moeten nemen (onze enige mogelijkheid om bezwaar tegen de ontstane situatie te kunnen maken). De gemeente heeft dat na ruim een half jaar nog steeds niet gedaan en zit er vermoedelijk mee in haar maag, want wij denken dat voor iedere andere oplossing dan het terugplaatsen van de brug dat besluit genomen moet worden. 

3. Graag wijzen wij u op de mogelijkheid om de enquete over fietsen in Groningen in te vullen,   https://www.groningenbereikbaar.nl/reisgedrag   , waar u natuurlijk ook uw mening over de verbroken verbinding in de Paddepoelsterweg kunt geven. Omdat de enquete al een tijdje  open staat raden wij u aan deze nog dit weekend in te vullen. Wat zijn uw ervaringen met fietsen, fietspaden en verkeersveiligheid als fietser? De gemeente hoort het graag van u via een vragenlijst. De uitkomsten daarvan gebruikt ze bij het vernieuwen van de Fietsstrategie Groningen 2015-2025. Hierin staan alle plannen die het voor fietsers aangenamer maken om te fietsen. Denk aan het uitbreiden van fietsenstallingen, de aanleg van nieuwe fietspaden en bruggen of tunnels die knelpunten kunnen wegnemen voor fietsers. Vul daarom de vragenlijst in. Hierin is ook ruimte voor uw ideeën en suggesties.  Zie bijlage enquete

4. We zijn actief op Facebook:  https://www.facebook.com/groups/2270483986506401/

 

Tot zover, bent u weer even op de hoogte, het is geweldig dat er nog steeds nieuwe reacties binnen komen. Om ons doel te bereiken zijn dat er nooit genoeg!   brugterug@gmail.com  , zegt het voort!          

 

met vriendelijke groet,
 
Namens de kerngroep Brug terug.

Avond4Daagse Middag-Humsterland: avontuurlijk wandelen voor jong en oud!
van maandag 20 mei t/m donderdag 23 mei, iedere dag andere startlocatie

Vanaf maandag 20 mei tot en met donderdag 23 mei 2019 kunnen wandelliefhebbers tijdens de Avond4Daagse Middag-Humsterland weer genieten van prachtige routes van 5 of 10 km door Nationaal landschap Middag-Humsterland, het oudste cultuurlandschap van Europa. Aan de Avond4Daagse nemen ieder jaar veel basisschoolleerlingen deel, maar het evenement is ook in trek bij oudere natuur- en wandelliefhebbers. Inschrijven kan op de eerste dag in Ezinge. De andere drie dagen start het wandelevenement achtereenvolgens in wierdedorp Garnwerd, het op een oude kwelderwal gelegen Oldehove en dijkdorp Kommerzijl. 

Avontuurlijke routes

De organisatie stelt een ‘alternatieve’ Avond4Daagse samen. Door routes te maken buiten de reguliere wandelpaden en wegen wordt tijdens de 4daagse een andere blik op onze eigen omgeving gegund. In misschien wel het mooiste seizoen van het jaar zal dit landschap haar schoonheid zeker prijsgeven. Schapen op de dijk, vogelrijk grasland, prachtige weidse blikken, boerenerven waar misschien wel nét gemolken wordt… Zelfs de bewoners van dit gebied zijn vaak verrast! Deze avontuurlijke routes zijn dan ook buiten de 4daagse niet toegankelijk als openbare wandelroute. Honden mogen niet deelnemen en buggy’s of rolstoelen worden sterk afgeraden. 

Startplekken:
Maandag 20 mei: Ezinge (start bij dorpshuis)
Dinsdag 21 mei: Garnwerd (start bij basisschool De Kromme Akkers)  

Woensdag 22 mei: Oldehove (start bij dorpshuis Humsterland)

Donderdag 23 mei: Kommerzijl (start bij basisschool De Rietstek)

Jong en oud mogen meedoen aan de Avond4Daagse Middag-Humsterland. Inschrijving kan op de eerste dag vanaf een kwartier voor de start (17:45 uur). Voor kinderen in de basisschoolleeftijd worden er inschrijfformulieren uitgedeeld op de scholen. 

De organisatie van Avond4Daagse Middag-Humsterland valt onder Stichting Oranjerun (oranjerun.nl).

Meer informatie over de Avond4Daagse: www.avondvierdaagse-middaghumsterland.nl

Online stemhulp voor verkiezingen Westerkwartier

 

Kiezers in het Westerkwartier kunnen online stemhulp krijgen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Inwoners mogen op 21 november 2018 naar de stembus om de nieuwe gemeenteraad te kiezen. Per 1 januari 2019 gaan de gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn en een deel van Winsum samen.

 

Met de stemhulp zien kiezers welke politieke partijen het meest met hun eigen standpunten overeenkomen. De partijen hebben zelf de stellingen gekozen en hun positie bepaald. Bij elke stelling is een toelichting per partij te lezen. In opdracht van de Westerkwartiergemeenten heeft Citisens de stemhulp gemaakt.

 

Partijen

De partijen die meedoen in het Westerkwartier zijn 50PLUS, CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, Sterk Westerkwartier, VVD en VZ Westerkwartier.

 

Stembureaus

Inwoners mogen hun stem uitbrengen in ieder stembureau binnen de nieuwe gemeente Westerkwartier. Een lijst met stembureaus en meer verkiezingsinformatie is te vinden op de herindelingswebsite: https://herindeling.westerkwartier.nl/verkiezingen/

De stemhulp is te vinden op https://westerkwartier.mijnstem.nl. 

 


FIT IN FEERWERD: OPENING 21 JULI 14.OO UUR

 Onderstaand het persbericht met alle informatie

 

Inwoners realiseren zelf outdoor sportpark de Dikke Tien.

Vier dorpen werken gezamenlijk aan vitaliteit.

 

De inwoners van de dorpen Ezinge, Feerwerd, Aduarderzijl en Garnwerd hebben gezamenlijk gezorgd voor de realisatie van een sportpark in hun buurt. De bewoners kunnen na de opening op 21 juli gratis sporten in hun eigen buurt. Hierdoor werken ze niet alleen aan hun eigen gezondheid, maar door diverse sportinitiatieven van vrijwilligers en door elkaar te stimuleren ontstaat er een vitale verandering. 

 

Feerwerd, juli 2018:  

Na een traject van anderhalf jaar is het dan zover. Het sportpark de Dikke Tien is gerealiseerd. Begin 2017 ontstond tijdens de wekelijkse Bootcamp in Garnwerd het idee een fitness park te realiseren. Trainer Karel Jonker en tevens eigenaar van De Leefstijl Academie ging aan de slag en presenteerde de plannen bij de verschillende dorpen. Nadat iedereen hier enthousiast op reageerde is men gezamenlijk over gegaan tot actie. Het was eigenlijk zo voor elkaar omdat onze doelstelling aansprak.  Het idee om een park met outdoor fitness apparaten te plaatsen in het gebied van de dorpen Ezinge, Aduarderzijl Feerwerd en Garnwerd. Zo kunnen buurtbewoners gratis sporten en elkaar stimuleren, elkaar ontmoeten en is vitaliteit binnen handbereik.

Onder de naam, “Dikke Tien” is er een looproute van een dikke tien kilometer, kan je een dikke tien kilo wegwerken en dat doen je o.a. op een dikke tien outdoor fitness toestellen. 

 

Een lang maar productief traject begint. Na gesprekken met gemeenten, sportverenigingen, ondernemers, en buurtbewoners is het begin 2018 dan een feit. Het is gelukt om de financiering rond te krijgen. Maar niet alleen de financiering van het park is gelukt, juist door het draagvlak van de dorpen kunnen ook vrijwilligers gratis opgeleid worden tot Outdoor Fitness assistenten. Dit zal gebeuren door De Leefstijl Academie.

 

Deze assistenten zijn na een opleiding in staat om zelf wekelijkse sportmomenten te begeleiden. Maar ook als individuele sporter ben je van harte welkom. Tot nu toe hebben zich 15 vrijwilligers aangemeld. In het park staan kwalitatief hoogwaardige toestellen voor jong en oud van Norwell Outdoor fitness. Door bijdragen van de Rabobank, de gemeente Winsum, de NAM en de provincie Groningen, KoePon, de Leefstijl academie en vv Ezinge is het allemaal te bekostigen. Het park is gerealiseerd op het voetbalveld  In Feerwerd en is voor iedereen gratis toegankelijk. 

 

Dit traject heeft laten zien dat door mensen mee te laten denken en doen en zelf verantwoordelijk te laten zijn voor de eigen woon- en leefomgeving, draagvlak wordt gecreëerd voor verandering op het gebied van vitaliteit.  

 

De opening op zaterdagmiddag 21 juli op het sportveld in Feerwerd, staat geheel in het teken van beweging. Het openingsevenement start om 14.00 uur. Gedurende de middag kun je het park ontdekken door zelf oefeningen te doen, zijn er andere actieve workshops en zijn er hapjes en drankjes ........

Het park zal om 15.00 uur geopend worden door onze lokale sportheld Chris Huizinga.  Chris is opgegroeid in Garnwerd en is wereldkampioen allround schaatsen bij de junioren, en schaatst nu bij Team LottoNL- Jumbo senioren.

 

De opening is voor iedereen toegankelijk.

En voor de allerkleinsten is ook er een springkussen.

Meer informatie vindt u op www.dedikketien.nl

 

Hier een impressie van de voortgang


DAUWTRAPPEN 2018

Dit heeft u gemist !

(klik op foto om te vergroten)


Zelf muziek maken

In een bandje spelen is voor velen een stil gekoesterde wens.

Het kan nu in Ezinge!

Ook zonder muziekkennis en/of instrument.

Klik Kijk maar eens hier.

 


INFORMATIE

Om u snel te kunnen informeren over zaken die Ezinge en dus U aangaan, starten wij met een digitale nieuwsbrief. Deze zal gebruikt worden om u te informeren, maar ook om zo nu en dan uw mening te vragen.

We kunnen dan sneller op vragen van bijvoorbeeld de gemeente Winsum reageren.

 

Hieronder kunt u zich opgeven voor deze nieuwsbrief.

 

Voor alle zekerheid: voeg: dorpsbelangenezinge@gmail.com toe aan uw adresboek. Het kan anders gebeuren dat uw mailprogramma de mail in de spam laat verdwijnen.

 

Heeft u geen email, laat het ons dan op een andere manier weten. U krijgt dan een papieren versie bezorgd.