Onderwerp: Reactie op uw klacht

Geachte leden van het bestuur dorpsbelangen Ezinge,

 

Naar aanleiding van uw klacht over lijn 36 delen wij u het volgende mee.

 

Uw klacht over de volle bussen in de wintermaanden is ons bekend. Lijn 36 wordt  met een 15 persoonsbus gereden. In de meeste gevallen biedt de 15 persoons bus (ook in de wintermaanden) voldoende capaciteit. Afhankelijk van de weersomstandigheden komt het incidenteel voor dat de capaciteit erg krap is. Hier hebben wij ook klachten van reizigers over ontvangen. Naar aanleiding van die klachten is met de vervoerder afgesproken dat op die  momenten er een extra busje achter de gewone bus aan rijdt.

 

Uw klacht over de aansluiting van lijn 36 op lijn 35 (Oldehove-Groningen) te Oldehove  brengt ons tot de volgende reactie. De  meeste reizigers op lijn 36 hebben baat bij een goede aansluiting op de trein te Winsum naar Groningen. Met de trein ben je vanaf Winsum immers binnen een kwartier op station Noord en het Hoofdstation te Groningen; reizen  met een overstap op de trein in Winsum is voor de meeste bestemmingen in Groningen sneller dan via een overstap op lijn 35 te Oldehove. Dat neemt niet weg dat reizigers met een bestemming  in het westen van de stad in het verleden sneller via een overstap te Oldehove konden reizen. Een aantal jaren geleden is deze aansluiting verbroken omdat lijn 35 op andere tijden ging rijden. Dat had weer te maken met het logisch in patroon rijden van alle bussen tussen Zuidhorn en Groningen. Wij zijn bereid om in het kader van de dienstregeling 2019 te onderzoeken  of er binnen de huidige omstandigheden toch weer een aansluiting kan worden geboden.

 

 

 

Met vriendelijke groet,

 

OV-Bureau Groningen Drenthe