Opening hek begraafplaats

Op zaterdag 28 november is het gerestaureerde hek van de begraafplaats officieel geopend. De openingshandeling werd verricht door wethouder Blok. Hij legde de laatste hand aan het hek, door een van de handgrepen aan de zijkant van de pilaren terug te plaatsen. Aansluitend was er een bijeenkomst in de kerk.

Geheel passend bij de gelegenheid, bracht de bekende Groninger zanger Erwin de Vries een ode aan zowel het Groninger landschap als het leven. Verder gaf Reint Wobbes een boeiende lezing over de Groninger grafcultuur. Aan de hand van dia’s liet hij zien dat Groningen in Nederland voorop had gelopen in het ontstaan van een grafcultuur waarin hygiëne steeds belangrijker werd. Dit zien we nog terug in de locatie van begraafplaatsen aan de rand van dorpen (i.p.v. rondom kerken) en in lijkhuisje op begraafplaatsen.

Zijn boodschap was dat begraafplaatsen ons veel kunnen vertellen over ons verleden. Zijn verhaal benadrukte daarmee ook het belang van het behoud van het hek in Ezinge.


NAM stelt fracking bij Saaksum uit

Deze week heeft minister Kamp bevestigd dat fracking bij conventionele gasvelden in Nederland op een verantwoorde en veilige manier kan worden uitgevoerd. Hiermee reageerde hij op een motie in de Tweede Kamer.
Evenals de minister is ook NAM ervan overtuigd dat de frack-techniek veilig uitgevoerd kan worden. In die zin ziet NAM ook geen reden om af te zien van een verdere uitvoering van de plannen.
NAM heeft echter besloten het fracken bij Saaksum tot nader order uit te stellen gezien de regionale gevoeligheden rond het Groningen-gasveld.  NAM wil  de tijd nemen om met de betrokkenen, zoals omwonenden, dorpsbelangens, gemeentebesturen en provincie verder in gesprek te gaan over de fracking activiteiten.

De komende weken zijn wel werkzaamheden op de NAM locatie bij Saaksum gepland. Deze hebben echter geen betrekking op fracking.

Wat is fracking?
De NAM wint al tientallen jaren aardgas uit meer dan 175 gasvelden op land en op zee. In totaal zorgt de NAM voor circa 75% van alle Nederlandse aardgasproductie. Om de gaswinning te bevorderen, of op gang te brengen, zijn werkzaamheden op bestaande locaties noodzakelijk. Om de doorlatendheid
van het gashoudende gesteente te vergroten gebruikt de NAM de frack-techniek bij een deel van de kleine velden. Hierbij wordt gedurende 2 uur op gecontroleerde wijze een scheur in het gesteente aangebracht, op circa 3 kilometer diepte, zodat het gas beter richting de boorput stroomt. Deze techniek wordt al sinds de jaren 50 regelmatig en succesvol toegepast in Nederland. Dankzij gebruik van deze techniek produceert de NAM meer aardgas uit bestaande en nieuwe gasvelden. Meer informatie over de fracking techniek is te vinden op:
http://www.nam.nl/nl/technology-and-innovation/optimization-natural-gas/fracking.html


-0-0-0-0-

Henk Heeringa
NAM Communicatie