07-02-2017  Clinic Basisscholen Oranjerun 2017     

Stichting Oranjerun Oldehove

Voor ouders en leerlingen van de basisscholen in Oldehove, Ezinge, Kommerzijl en omgeving. 

     

Op dit moment zijn we weer volop bezig met de voorbereiding van de 9e editie van de Oranjerun, die dit jaar weer wordt gehouden op Koningsdag, donderdag 27 april in het Nationaal Landschap Middag-Humsterland te Oldehove.

Als voorbereiding op dit hardloopgebeuren biedt de Stichting Oranjerun opnieuw een gratis clinic  aan in een serie van 8 lessen voor jongens en meisjes van 8 t/m 12 jaar van de basisscholen uit dit gebied en leeftijdgenoten elders uit deze omgeving, en scholen uit Groningen.

                                                               

De oefensessies worden gegeven op woensdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur op en rondom het sportveldencomplex bij sporthal ”De Kooi” in Oldehove. Bij slecht weer mogen we gebruik maken van de sporthal. Dit alleen met zaalsportschoenen of blote voeten, in verband met mogelijke beschadigingen aan de vloer.

De eerste training is op woensdag 1 maart; en verder op de achtereenvolgende woensdagen t\m 19 april.

 

Voor de organisatie is het van belang dat de lopers  tijdig aanwezig zijn, tussen 15.45 uur en 16.00 uur, in verband met registratie op de presentielijst. Verwacht wordt, dat de lopers zich daarom elke keer even aanmelden bij de ingang  van de sporthal.

Om de trainingen aantrekkelijk te maken zijn deze gevarieerd; dit betekent dat er  een voortdurende afwisseling is van duurlopen en samenspel en spelmatige bewegingsvormen.

Uit ervaring blijkt, dat kinderen na 8 trainingen de afstand van 5 km. van de Oranjerun op een  goede manier, in eigen tempo kunnen lopen.

 

De route die op Koningsdag wordt gelopen, is als volgt:  start: om 14.00 u. aan de Schipvaart in  Oldehove en verder via Mechielsen, de Englumerweg richting Saaksum, daarna via het pad langs het Oldehoofse kanaal weer terug naar de finish aan de Schipvaart in Oldehove.                              

De trainingen worden evenals vorig jaar gegeven door: Carla Bos, Bowe Davids, Evert Hofman en Lammert Top.

 

Aanbeveling voor het lopen:  luchtige kleding en passende loop- of sportschoenen.

In de sporthal zijn goede kleedkamers en toiletten voor zowel de jongens als de meisjes.

Na afloop van iedere training krijgen de kinderen een frisdrankje.

We gaan ervan uit, dat U als ouders/verzorgers voor vervoer van kinderen op afstand onderling afspraken zult maken.                                                                                                                                              

 

We hopen dat de kinderen, evenals voorgaande jaren samen plezier zullen beleven aan deze sportieve vorm van bewegen.

Contactadres:  L.J.Top, tel 0594-591272.

Voor verdere informatie verwijs ik U naar de website www.oranjerun.nl .

Graag onderstaand aanmeldingsformulier ingevuld inleveren tot vrijdagmorgen 17 februari bij de eigen leerkracht, eventueel op de eerste dag van de training 1 maart, of aanmelden via de website.   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opgaveformulier  voor de clinic van 8 trainingen:

Naam + Leeftijd  :

Adres:

tel./mob.

mail: